Naši lidéIng. Lukáš Novák – předseda MS ODS
Pavel Boštík – 1.místopředseda MS ODS, člen Dopravní komise
Pavel Wetter – 2.místopředseda MS ODS

Michal Kortyš – člen Rady města, náměstek hejtmana a senátor
Petr Fila Dis. – člen Rady města, člen místní rady
Miroslav Bárta – člen Zastupitelstva města
Ing. Josef Janeček – člen Zastupitelstva města

Ing. František Májek – člen místní rady ODS
Alena Červinková – členka místní rady ODS
František Jílek – člen místní rady ODS
Ladislav Könyü – člen místní rady ODS
Ing. Alena Džbánková
Antonín Hurt
MUDr. Tomáš Mrkvička
Ing. Jan Koukol
Jiří Dudycha
Mgr. Pavel Saqua
MUDr. Dobromila Filová
Oldřich Konývka
Mgr. Václav Nájemník