Vyjádření ODS k lednovému semináři o výstavbě dálnice D35

Setkání mělo za cíl informovat především nově zvolené zastupitele o průběhu přípravy výstavby D35 v původní navržené trase var. 0 dle ZUR. Tato trasa byla v minulosti několikrát detailně posuzována z nejrůznějších pohledů a shledána jako optimální. Jen málokterá část trasy dálnice byla tak podrobně zkoumána s tak jednoznačným závěrem. Speciálně ke zhodnocení našeho úseku Litomyšl – Janov byla dne 22. srpna 2017 svolána „Centrální komise ministerstva dopravy“, která všemi sedmnácti hlasy rozhodla o pokračování přípravy výstavby pouze v této trase. Z jednání jsem měl proto dobrý pocit, že Litomyšl svým rozumným přístupem nezdržela výstavbu dálnice ani o jediný den. Využijme upřímnou
snahu státu a ŘSD tuto dálnici konečně vybudovat. Vždyť evropské peníze existují a ČR je mnohdy neumí ani vyčerpat.

Josef Janeček, předseda MS ODS Litomyšl

https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/57/infoletak_d35-litomysl-janov.pdf