ODS: Představujeme návrh na podporu investic – 15 miliard korun na podporu investic ve městech, obcích a krajích

20. dubna 2020 – ODS dnes představila návrh na podporu investic ve městech, obcích a krajích. Jednalo by se o 15 miliard korun, vládou vyhrazených z financí, které by měla Evropská unie převádět České republice. Města a obce by obdržely podporu ve výši 10,5 miliardy korun, kdy na každého občana připadá částka 1 000 korun. Kraje by získaly podporu 4,5 miliardy. Veškeré tyto finance by se použily na investice, opravy a údržby, aby se zachoval investiční cyklus a využily se kapacity a dovednosti českých firem a podnikatelů.

„Návrh na podporu investic ve městech, obcích a krajích je cesta, jak v téhle situaci pomoci právě živnostníkům a ekonomice jako celku. Města, obce i kraje opakovaně prokázaly, že jsou schopny odpovědně hospodařit a investovat. V tuto chvíli se dá očekávat, že dojde k poklesu daňových příjmů, to by mohlo mít negativní dopad i na možnosti investování ze strany samospráv. Proto se obracíme na vládu s tím, aby pomohla obcím, městům a krajům s finančními prostředky určenými na investice. Přicházíme s návrhem, aby z finančních prostředků, které České republice bude převádět EU, vláda vyhradila 15 miliard korun. 10,5 miliardy pro obce a města, 4,5 miliardy pro kraje. V případě podpory měst a obcí by to měla být podpora ve výši 1 000 korun na každého občana. Zpětně by obce a města prokázaly, že tyto finanční prostředky vynaložily právě na investice, případně na opravy a údržby majetku. Je to krok, který by opravdu pomohl rozhýbat českou ekonomiku a podařilo by se udržet tempo investic ve městech, obcích a na krajích,“ sdělil Martin Kupka, místopředseda ODS a starosta Líbeznic.

„Právě města a obce v současné krizové situaci ukazují, že jsou schopny velmi rychle reagovat. Ukázalo se to už v době, kdy jsme se potýkali s velkým nedostatkem ochranných pomůcek – v době, kdy vládní dodávky selhávaly. Umíme dobře reagovat i v současné době, kdy se snažíme řešit dopady koronavirové krize na život našich občanů. Naše město minulý týden přijalo komplexní program s názvem ‚Plzeňská 12 ‘ – umožňujeme slevit z nájmů, posouváme splatnost různých poplatků, vycházíme vstříc přáním těch, kteří se ocitli v tísni atd. Na straně druhé vnímáme, že už letos se budeme potýkat s velkými daňovými výpadky. Stále ale chceme investovat a nerušíme zatím žádné investice, jelikož víme, že právě investice mohou pomoci. Investiční plán 10,5 miliardy korun pro města a obce České republiky, který jsme dnes představili, by byl velmi významný impuls, aby zůstal zachovaný investiční cyklus. Náš program směřuje k udržení investic a směřuje k tomu, aby se využily kapacity, schopnosti a dovednosti českých firem,“ uvedl Martin Baxa, místopředseda ODS a primátor Plzně.

„Co se týká krajů, ODS navrhuje použít scénáře, které budou velmi rychlé – tzn. 4 miliardy korun uvolnit ze státního fondu dopravní infrastruktury na opravu silnic II. a III. třídy. Kraje jsou nachystané a jsou schopné tyto peníze okamžitě uvolnit do oběhu. Právě na těchto opravách se podílejí malé krajské firmy, které potřebují v tuto chvíli pomoct. Půl miliardu bychom investovali do projektů, které jsou připravené, akorát na ně nebyly peníze. Tyto projekty by mohly být realizovány ještě tuto stavební sezónu a výrazně by to pomohlo české ekonomice. Dále navrhneme řešení, které by umožnilo bezpečné cestování občanů, aby se nerozpadl systém veřejné dopravy,“ konstatoval Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.