ŘSD navrhne úpravy dálnice, aby urychlilo výstavbu D35

Dočkáme se někdy dálnice kolem Litomyšle? Tuto otázku si v posledních letech kladla řada občanů. Na sklonku roku 2019 vydal stavební úřad kladné územní rozhodnutí, proti němuž vzápětí podali odvolání představitelé některých okolních obcí a občanských iniciativ kvůli tomu, že podle nich zvolená trasa dálnice poškodí krajinu i zdraví občanů.

Kvůli tomu se ve čtvrtek 20. února 2020 na městském úřadu sešel generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl se starostou Danielem Brýdlem, místostarostou Radomilem Kašparem, náměstkem hejtmana pro oblast dopravy Michalem Kortyšem a zástupci obcí Strakov, Janov, Němčice, Cerekvice, Tržek, Řídký a spolků Živé Kornice a Pro Litomyšl. Cíl schůzky? Seznámit se s názory všech zúčastněných stran a navrhnout řešení pro to, aby při stavbě dálnice nedošlo k několikaletému zdržení.

Na únorovém jednání opakovaně padlo, že trasa „nula“ z dokumentace k územnímu řízení se nebude směrově nijak měnit. ŘSD však začne v souladu s připomínkami okolních obcí připravovat návrhy na snížení negativních dopadů dálnice na občany i krajinu, například na výstavbu valů, protihlukových stěn, hustší osázení zelení a bude uvažovat o úpravě nivelity. „Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za seriózní jednání, všichni jsme se  snad poprvé shodli na tom, že dálnici potřebujeme, a to co nejrychleji. Racionálně teď musíme uvažovat, jak v rámci schválené trasy snížit hlučnost a další nepříjemné jevy, které dálnice bude mít na okolí. Pan ředitel si vytvoření těchto návrhů vzal jako osobní úkol a já za Pardubický kraj rád pomohu při přesvědčování kompetentních orgánů a ministerstvech o důležitosti uvolnění finančních prostředků pro navržená opatření, která vyplynou při přípravě projektu pro realizaci stavby. Dálnici D35 nepotřebuje pouze Litomyšl, ale je páteří celého kraje a České republiky,“ uvedl Michal Kortyš, senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu.