Osmiletá gymnázia

Autor: Tadeáš Bednarz – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81598686
Gymnázium Aloise Jiráska, Autor: Tadeáš Bednarz

Čas od času se mezi odborníky, politiky i laiky diskutuje o tom, zda má smysl mít v rámci České republiky i Pardubického kraje tolik osmiletých gymnázií. Podle některých jich máme zbytečně moc a ubírají žáky základním školám. Jiní tvrdí, že jich máme akorát a jsou místem, kde mají nadanější žáci lepší podmínky k rozvoji. Ať je to jak chce, omezování osmiletých gymnázií je celonárodní otázkou pro odborníky a politiky, kteří by za něj nesli odpovědnost. Já osobně si myslím, že i kdyby se někdy v budoucnu měl omezovat počet osmiletých gymnázií, to litomyšlské by na pomyslný seznam vůbec nepatřilo! Proč?

Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli každoročně eviduje vysoký počet přihlášek ke studiu, počet přihlášek ke studiu v osmiletém gymnáziu překračuje počet přijímaných uchazečů téměř čtyřnásobně. Ve školním roce 2018/2019 konalo přijímací zkoušku do osmiletého gymnázia v Litomyšli 112 uchazečů, což je třetí nejvyšší počet mezi gymnázii v Pardubickém kraji. Uchazeči o vzdělávání v osmiletém gymnáziu v Litomyšli dosáhli v testech z matematiky i z českého jazyka nejlepšího percentilového umístění mezi všemi osmiletými gymnázii v Pardubickém kraji a jejich průměrná úspěšnost v obou testech byla téměř o 5 % lepší než průměr osmiletých gymnázií v České republice.

Stejně úspěšní jsou žáci Gymnázia Litomyšl také při ukončování studia. Vysoké procento maturantů skládá maturitní zkoušku z matematiky (téměř 60 %, průměr v gymnáziích v kraji je menší než 30 %), fyziky (více než 30 %) a chemie (více než 30 %). V jarním zkušebním období školního roku 2018/2019 všichni žáci Gymnázia Litomyšl úspěšně složili maturitní zkoušku, přičemž průměrná neúspěšnost žáků gymnázií v České republice byla větší než 7 %. Maturanti gymnázia v Litomyšli dosáhli nejlepšího percentilového umístění ve zkoušce z českého jazyka v porovnání se všemi gymnázii v Pardubickém kraji. Více než 50 % absolventů gymnázia je každoročně přijato ke studiu přírodovědných nebo technických oborů na vysokých školách.

Žáci gymnázia jsou velmi aktivní a úspěšní v průběhu celého studia. V Excelenci středních škol, která hodnotí žáky a školy podle výsledků v soutěžích, byli žáci Gymnázia Litomyšl ve šk. roce 2018/2019 druzí nejlepší v kraji. Žáci gymnázia získávají pravidelně i další významná ocenění, jako jsou např. Cena Učené společnosti Akademie věd České republiky, Česká hlavička, Mladý talent Pardubického kraje, a pravidelně úspěšně reprezentují Českou republiku v mezinárodních soutěžích, zejména Intel Isef, ISWEEP, China Adolescents Science and Technology Innovation Contest – všichni ocenění byli žáky osmiletého studia.

Michal Kortyš

Článek uveřejněn: LILIE – Zpravodaj města Litomyšle Lilie 11/2019
https://www.litomysl.cz/soubor_zobraz.php?lang=cz&co=lilie&soubor=1572856627068_lilie_2019_11.pdf