Volby do Evropského parlamentu

Vážení spoluobčané, ve dnech 24. – 25. května se konají volby do Evropského parlamentu (EP). Mnozí z vás těmto volbám nepřikládají důležitost, a to zejména proto, že Evropa je běžnému člověku mnohem více vzdálená a anonymní než účast a zapojení na parlamentních či komunálních volbách. Pro někoho jsou volby jen symbolem zmaru a boje s větrnými mlýny a pro někoho naopak možností, jak přispět a spolurozhodovat, kam se bude Evropa v následujících letech ubírat.

Někteří si jistě vzpomenou, jak v roce 1989 skandovali lidé v Litomyšli a drželi transparenty: „Chceme svobodné volby!“. Dnes po 30 letech je máme a zjišťujeme, že máme problém, aby k nim vůbec někdo přišel.  Účast ve volbách do EP při vstupu do EU v roce 2004 byla 28,3 % a v posledních volbách v roce 2017 pouhých 18,2 %. Volby do EP jsou jedny z nejméně populárních voleb a je důležité si položit otázku proč tomu tak je?

Od počátku našeho členství jsme si zvykli z Evropy brát a málo jí vracet. Občané si spojují EU pouze s dotacemi či regulacemi a restrikcemi. Připomeňme zákazy žárovek, vysavačů, igelitových tašek, … Členství v EU není a nemá být pouze o restrikcích, byť to tak mnohdy bývá našimi politiky úspěšně interpretováno – „My nic, to ta zlá EU“. Členství v EU je zejména o partnerství, to znamená, že jeden druhému naslouchá a vytváří jednotu, tam kde to smysl dává (jednotná pravidla trhu, celní unie, Schengenský prostor, roaming v zahraničí) a naopak nebude diktovat, tam kde to smysl nedává – respektování suverenity každého státu, jeho kulturních a sociálních odlišností by mělo být samozřejmostí. EU by zde měla být pro státy a nikoliv naopak.

Ohlédněme se však také za tím, co se díky členství v EU za uplynulá léta podařilo. Nemalé prostředky plynuly na rozvoj našeho města (zámecké návrší, bazén, …) a regionu (odkanalizování, kotlíkové dotace, …), díky různým operačním programům získaly podporu naši podnikatelé či občané (ve školství, sociální oblasti, zdravotnictví, …). Dětem je umožněno lepší vzdělání, možnost vycestovat a účastnit se výměnných či studijních pobytů (Erasmus). Našim zemědělcům je poskytována podpora v rámci přímých plateb či Programu rozvoje venkova.

Díky volnému pohybu osob, zboží, kapitálu mají naši občané šanci na uplatnění v EU, ale stejně tak mohou i občané z EU fungovat i u nás. Záleží tedy na každém z nás, jak s touto příležitostí naloží a zda využije své právo volby rozhodovat a svou litomyšlskou kapkou přispět Evropě.

Pojďme volit zodpovědně – rozumem, srdcem, Litomyšlí ?

Ing. Lukáš Novák, člen ODS